Rada Rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pomagać potrzebującym i wyróżniać najlepszych” – to motto i główny cel działalności Rady Rodziców, która stanowi samorządną i autonomiczną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów. Rada współdziała z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, instytucjami, organizacjami i osobami powołanymi do realizacji szeroko pojętego procesu nauczania i wychowania dzieci.

Radę tworzą rodzice i opiekunowie prawni uczniów wszystkich klas, wybrani do tej reprezentacji po jednej osobie z każdej klasy. Zebrania Rady odbywają się w zwykłym trybie raz na kwartał, natomiast rokrocznie odbywa się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców podczas pierwszego zebrania wrześniowego. Wówczas wybierani są z jej składu na okres jednego roku szkolnego: przewodniczący, jeden wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik oraz członek, stanowiący Prezydium Rady, oraz trzyosobowa Komisja Rewizyjna w składzie przewodniczący i dwóch członków.

Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące ze składek rodziców i darowizn, które przeznaczane są głównie na różnorodną pomoc finansową dla naszych uczniów. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, życie często pisze zaskakujące scenariusze i nasza sytuacja rodzinna czy finansowa może zmienić się z dnia na dzień. Dlatego musimy sobie nawzajem pomagać korzystając ze składek rodziców. Zasięg naszej działalności jest bardzo szeroki, ale jak duży zależy tylko od dobrej woli rodziców i opiekunów naszych uczniów, przyjaciół szkoły i innych osób zainteresowanych wspieraniem działalności Rady. Wysokość naszych składek rokrocznie ulega zmianie, ze względu na zmieniającą się też sytuację finansową w naszym państwie.

 

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

  • Przewodnicząca: Joanna Garbacz,
  • Zastępca: Joanna Porzyczka,
  • Sekretarz: Monika Kustra,
  • Skarbnik: Urszula Klich.

 

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2018/2019:

  • Przewodniczący: Gabriela Stuczyńska,
  • Członek: Honorata Rogal,
  • Członek: Katarzyna Suchan.

 

 

Konto bankowe Rady Rodziców

96 84450007 0000 0037 8978 0003

Zachęcamy do wpłat na Radę Rodziców. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

 

Dokumenty Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Plan pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

Podanie do Rady Rodziców