Rada Rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pomagać potrzebującym i wyróżniać najlepszych” – to motto i główny cel działalności Rady Rodziców, która stanowi samorządną i autonomiczną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów. Rada współdziała z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, instytucjami, organizacjami i osobami powołanymi do realizacji szeroko pojętego procesu nauczania i wychowania dzieci.

Radę tworzą rodzice i opiekunowie prawni uczniów wszystkich klas, wybrani do tej reprezentacji po jednej osobie z każdej klasy. Zebrania Rady odbywają się w zwykłym trybie raz na kwartał, natomiast rokrocznie odbywa się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców podczas pierwszego zebrania wrześniowego. Wówczas wybierani są z jej składu na okres jednego roku szkolnego: przewodniczący, jeden wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik oraz członek, stanowiący Prezydium Rady, oraz trzyosobowa Komisja Rewizyjna w składzie przewodniczący i dwóch członków.

Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące ze składek rodziców i darowizn, które przeznaczane są głównie na różnorodną pomoc finansową dla naszych uczniów. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, życie często pisze zaskakujące scenariusze i nasza sytuacja rodzinna czy finansowa może zmienić się z dnia na dzień. Dlatego musimy sobie nawzajem pomagać korzystając ze składek rodziców. Zasięg naszej działalności jest bardzo szeroki, ale jak duży zależy tylko od dobrej woli rodziców i opiekunów naszych uczniów, przyjaciół szkoły i innych osób zainteresowanych wspieraniem działalności Rady. Wysokość naszych składek rokrocznie ulega zmianie, ze względu na zmieniającą się też sytuację finansową w naszym państwie.

 

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

  • Przewodnicząca: Anna Biskup,
  • Zastępca: Joanna Garbacz,
  • Sekretarz: Joanna Matuszyk,
  • Skarbnik: Urszula Klich.

 

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2017/2018:

  • Przewodniczący: Gabriela Ziemiańska,
  • Członek: Anna Żuradzka,
  • Członek: Małgorzata Romańska.

 

 

Konto bankowe Rady Rodziców

53 8445 0007 0000 0037 8978 0001

Wzór polecenia przelewu

konto obsługuje Bank Spółdzielczy w Jaworznie, ul. Grunwaldzka.

Zachęcamy do wpłat na Radę Rodziców. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

 

Dokumenty Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Plan pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

Podanie do Rady Rodziców