Jesteś tutaj: Start / Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

mgr Grażyna Ślusarczyk

sala 23 - parter, godziny pracy:

poniedziałek w godz. 11:30 - 13:40, 14:25 - 16:15
wtorek w godz. 7:40 - 12:40
środa w godz. 8:40 - 12:40
czwartek w godz. 11:30 - 15:30
piątek w godz. 8:45 - 11:45

 

mgr Marta Jelonek

sala 23 - parter, godziny pracy:

poniedziałek w godz. 9:00 - 13:00
wtorek w godz. 9:00 - 14:00
środa w godz. 10:00 - 14:00
czwartek w godz. 10:00 - 14:00
piątek w godz. 10:30 - 13:30

 

 

Do podstawowych zadań pedagoga szkolnego należą:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki,
 • kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów,
 • nawiązywanie współpracy z instytucjami i placówkami wspierającymi ucznia i jego rodzinę: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (PPP), Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK), Policja, Sąd Rejonowy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Jaworznie i inne,
 • opieka nad uczniami wymagającymi wsparcia pedagoga,
 • pełnienie roli przewodniczącego komisji socjalnej dla uczniów,
 • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (m.in. dożywianie uczniów, „Wyprawka szkolna”),
 • pełnienie roli koordynatora ds. bezpieczeństwa na terenie szkoły,
 • pełnienie roli koordynatora Kampanii Lokalnej „Mamo, tato . . .” (współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Jaworznie i innymi szkołami podstawowymi),
 • koordynowanie programu „Szkoła bez przemocy”,
 • i wiele innych wynikających z bieżących potrzeb społeczności szkolnej.

 

Strony internetowe:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworznie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Szkoła bez przemocy
Bezpieczna szkoła
Program dożywiania dzieci "Pajacyk"
Serwis dla rodziców "Miasto Dzieci"
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Muzeum Miasta Jaworzna