Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja / Klasa 7 sportowa

Klasa 7 sportowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

List do rodziców

Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie tworzenia i organizacji oddziałów sportowych w Gminie Miasta Jaworzna

 

"W SP 16 nabór do klas sportowych dla siatkarzy" - artykuł na jaw.pl

 

 Uczniem klasy siódmej sportowej o profilu piłki sitkowej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie może być uczeń, który ukończył 6 klasę szkoły podstawowej oraz:

  • posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim;
  • posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej;
  • uzyska pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

 

Kandydaci przyjmowani są na wniosek rodziców.

Wymagane dokumenty można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły (sekretariat czynny codziennie w godzinach 7:00 -16:00).

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 07.03.2019 do 15.03.2019.

Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadami rekrutacji uczniów do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie.

Termin prób sprawności fizycznej: Szkoła Podstawowa nr 16 w Jaworznie, termin 20.03.2019 o godzinie 15.30.

 

Zasady przeprowadzenia testu sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy 7 sportowej:

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek
Zgoda rodziców
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka