Koło teatralne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Teatr jest źródłem radości i energii duchowej, powinien służyć sprawie rozwoju duchowego człowieka.


Zajęcia: środa,  godz. 15:30

Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla uczniów. Aktywność  dziecka należy do jego sfery rozwoju i trzeba ją właściwie stymulować i pobudzać przez odpowiednie zabawy, a taką jest niewątpliwie zabawa w teatr.  Zajęcia teatralne wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka, stanowią również uzupełnienie treści programowych, sprzyjają poszerzaniu i utrwalaniu wiadomości.

Zabawa w teatr wiąże się z planem działań szkolnych i jest w szkole niezbędna, bo zaspokaja potrzeby psychiczne dziecka. Jest wspaniałym pomysłem na dobre spędzenie czasu wolnego. Teatr stwarza dobrą atmosferę grupową i spełnia funkcję terapeutyczną.

Uważam, że nawet w dobie gwałtownego rozwoju środków masowego przekazu, teatr szkolny się nie przeżył i ma racje bytu, a ze względu na swe pozytywne oddziaływanie zarówno na jego uczestników,  jak i odbiorców, powinien stanowić nieodłączny element w każdej placówce w procesie dydaktyczno - wychowawczym.

Agata  Biedroń

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Koło teatralne

  Koło teatralne

 • Powiększ zdjęcie Koło teatralne

  Koło teatralne

 • Powiększ zdjęcie Koło teatralne

  Koło teatralne

 • Powiększ zdjęcie Koło teatralne

  Koło teatralne

 • Powiększ zdjęcie Koło teatralne

  Koło teatralne

 • Powiększ zdjęcie Koło teatralne

  Koło teatralne

 • Powiększ zdjęcie Koło teatralne

  Koło teatralne

 • Powiększ zdjęcie Koło teatralne

  Koło teatralne

 • Powiększ zdjęcie Koło teatralne

  Koło teatralne

 • Powiększ zdjęcie Koło teatralne

  Koło teatralne

 • Powiększ zdjęcie Koło teatralne

  Koło teatralne