Wokół tradycji i zwyczajów naszego regionu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Autorzy: Beata Kuśnierczyk-Łaźnia, Monika Goławska

 1. Ogólny opis
  Innowacja realizowana jest w ramach działającego w szkole zespołu folklorystycznego Lajkonik. Realizowana jest w dwóch klasach pierwszego etapu edukacyjnego w wymiarze dwóch godzin miesięcznie w okresie trzech lat. Celem jej jest rozbudzenie zainteresowania dzieci muzyką ludową, tańcem i słowem oraz kultywowanie dorobku swojego regionu. Projekt zakłada systematyczny kontakt uczniów klas I-III z ludową twórczością słowną, muzyczną i ruchową. Innowacja wprowadza nowe formy aktywności artystycznej dziecka takie jak: teatr, sztuka ludowa, taniec, śpiew. Przygotowuje dziecko do pełniejszego uczestnictwa w kulturze i prezentacji swoich osiągnięć.
 2. Liczba beneficjentów
  41 uczniów
 3. Finansowanie
  Nie wymaga zwiększonych nakładów finansowych. Innowacja realizowana w ramach czterdziestogodzinnego tygodnia pracy nauczyciela. Koszt wycieczek pokryty ze środków Rady Rodziców i sponsorów.
 4. Termin realizacji
  lata szkolne: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

 

Regionalizm to jeden z wielu możliwych sposobów życia aktywnego, który dzięki tej więzi z regionem kształtuje własną tożsamość. Ważne jest uświadomienie uczniowi w procesie edukacji hierarchii wspólnot, w której uczestniczy, a więc wspólnoty rodzinnej, lokalnej – małej ojczyzny. Regionalizm na trwałe wpisał się w płaszczyznę kształtowania młodego pokolenia, w celu przygotowania go do podjęcia dorosłych zadań w środowisku lokalnym i regionalnym. Dzięki niemu ulega wzmocnieniu: poczucie tożsamości, przynależności kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej. Patriotyzmu trzeba i można uczyć, kształtując go w młodych ludziach poprzez rozbudzanie miłości do małych ojczyzn.

Realizacja innowacji odbywa się raz w tygodniu w ramach zajęć koła dla zespołu folklorystycznego "Lajkonik". Materiał jest realizowany jako cykl zajęć prowadzonych systematycznie. Podczas zajęć wykorzystywane są takie metody i techniki jak: uczenie się przez działanie, zabawy twórcze, praca z mapą, pogadanki, praca ze źródłem pisanym. W trakcie zajęć uczniowie poznają układy taneczne i rytmiczne tańców regionalnych i narodowych. Poznają ich pochodzenie i uczą się figur tanecznych. W trakcie tych zajęć tanecznych realizowane są ćwiczenia w zakresie ruchu, orientacji w przestrzeni oraz ćwiczenia wyrabiające poczucie rytmu i akcentu w muzyce. Dwa tańce zostały zaprezentowane podczas uroczystości "Pasowania na Ucznia" i akademii wielkanocnej: polonez i Lasowiak. Uczniowie zostali również zapoznani z ludową sztuką teatralną poprzez poznanie tradycji rodzinnych związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych m.in. przyśpiewek, piosenek, przypowieści, zwyczajów kolędniczych czy "Chodzenia z gaikiem". W ramach tej tematyki przeprowadzone zostały również zajęcia rękodzieła ludowego. Uczniowie wykonali prace świąteczne z włóczki, cekinów i bibuły, ozdabiali jajka techniką batikową oraz uczestniczyli w warsztatach z cyklu "Spotkania z kulturą ludową" w Muzeum Miasta Jaworzna. Wszystkie prace wykonane podczas tych zajęć były wyeksponowane na galerii Lajkonika. Wiele zainteresowania wzbudziły warsztaty teatralne w Teatrze Sztuk w Jaworznie. Jedną z form muzycznych jest gra na instrumentach. Uczniowie uczą się grać na flecie. Przygotowali kolędę pt. "Wśród nocnej ciszy", opartą na dźwiękach gamy f-dur, którą zaprezentowali podczas popołudniowego Koncertu Świateczno-Noworocznego. Tradycje, zwyczaje, obrzędy Świąt Bożego Narodzenia i Świat Wielkanocnych członkowie zespołu prezentowali przygotowując Koncert Świateczno-Noworoczny, akademię z okazji Świąt Wielkanocnych dla społeczności uczniowskiej, nauczycieli, rodziców, dziadków i zaproszonych gości. W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi odbyło się również spotkanie z przedstawicielem górniczej braci. Na zajęcia przyszedł tata Amelki, członkini Lajkonika i opowiedział dzieciom o tradycjach górniczych naszego regionu i pracy górnika. Pogadanka wzbogacona była o pokaz narzędzi górniczych. Członkowie zespołu uczestniczyli również w warsztatach plastycznych na temat sztuki ludowej Afryki w Muzeum Miasta Jaworzna. Zajęcia dały uczniom wiele powodów do radości podczas malowania i ozdabiania afrykańskich masek. Ponadto poznały ich budowę i znaczenie w kulturze ludowej.

Innowacja pedagogiczna dla zespołu "Lajkonik" ma rozbudzić zainteresowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym muzyką ludową, tańcem i słowem oraz kultywować, pielęgnować i rozpowszechniać dorobek kulturalny swojego regionu, rozwijać ich wrażliwość na kulturę ludową, a tym samym mieć pozytywny wpływ na ogólne wychowanie przyszłego pokolenia. Duża więź emocjonalna jaka łączy we wczesnych etapach edukacji uczniów, nauczyciela i rodziców jest podstawą budowania płaszczyzny wzajemnych oddziaływań – dlatego realizację innowacji chcemy opierać na zespole klasowym prowadzonym przez nauczyciela. Projekt zakłada systematyczny kontakt uczniów klas 1a i 3a z ludową twórczością słowną, muzyczną i ruchową. Treści edukacyjne innowacji pedagogicznej: "Wokół tradycji i zwyczajów naszego regionu" wprowadzają nowe formy aktywności artystycznej dziecka takie jak: teatr, sztuka ludowa oraz technika tańca i śpiewu. Zajęcia uzupełniają i uatrakcyjniają ofertę edukacyjna szkoły oraz sprawiają, że staje się ona bardziej przyjazna dla ucznia. W trakcie zajęć uczniowie poznają układy taneczne i rytmiczne tańców regionalnych i narodowych. Poznali ich pochodzenie i nauczycieli się figur tanecznych. W trakcie tych zajęć tanecznych realizowane są ćwiczenia w zakresie ruchu, orientacji w przestrzeni oraz ćwiczenia wyrabiające poczucie rytmu i akcentu w muzyce. Tańce zostały zaprezentowane podczas uroczystości "Pasowania na Ucznia" i akademii wielkanocnej. Tradycje, zwyczaje, obrzędy Świąt Bożego Narodzenia i Świat Wielkanocnych członkowie zespołu zaprezentowali przygotowując Koncert Świateczno-Noworoczny i akademię z okazji Świąt Wielkanocnych. Jedną z form muzycznych jest gra na instrumentach. Uczniowie uczą się grać na flecie. Przygotowali kolędę pt. "Wśród nocnej ciszy", opartą na dźwiękach gamy f-dur, którą zaprezentowali podczas popołudniowego koncertu noworocznego. 

 

Artykuły

Przejdź do - 2017/2018

2017/2018

8 lutego 2018

Realizacja innowacji w roku szkolnym 2017/2018 odbywała się w ramach zajęć koła folklorystycznego Lajkonik. Podczas zajęć wykorzystano takie metody i techniki jak: uczenie się przez działanie, zabawy twórcze, praca z mapą, pogadanki, praca ze źródłem pisanym.

Czytaj więcej o: 2017/2018

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Spotkania z ciekawymi ludźmi

  Spotkania z ciekawymi ludźmi

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty teatralne w Teatrze Sztuk w Jaworznie

  Warsztaty teatralne w Teatrze Sztuk w Jaworznie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty z cyklu

  Warsztaty z cyklu "Spotkania z kulturą ludową”

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty z cyklu

  Warsztaty z cyklu "Spotkania z kulturą ludową”

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty z cyklu

  Warsztaty z cyklu "Spotkania z kulturą ludową”

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty z cyklu

  Warsztaty z cyklu "Spotkania z kulturą ludową”

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty z cyklu

  Warsztaty z cyklu "Spotkania z kulturą ludową”

 • Powiększ zdjęcie Prezentacja tańców ludowych

  Prezentacja tańców ludowych

 • Powiększ zdjęcie Prezentacja tańców ludowych

  Prezentacja tańców ludowych

 • Powiększ zdjęcie Prezentacja tradycji i obrzędów świątecznych

  Prezentacja tradycji i obrzędów świątecznych

 • Powiększ zdjęcie Prezentacja tradycji i obrzędów świątecznych

  Prezentacja tradycji i obrzędów świątecznych

 • Powiększ zdjęcie Prezentacja tradycji i obrzędów świątecznych

  Prezentacja tradycji i obrzędów świątecznych

 • Powiększ zdjęcie Prezentacja tradycji i obrzędów świątecznych

  Prezentacja tradycji i obrzędów świątecznych

 • Powiększ zdjęcie Gra na instrumentach muzycznych

  Gra na instrumentach muzycznych

 • Powiększ zdjęcie Zapoznanie z plastyką obrzędową

  Zapoznanie z plastyką obrzędową

 • Powiększ zdjęcie Zapoznanie z plastyką obrzędową

  Zapoznanie z plastyką obrzędową

 • Powiększ zdjęcie Zapoznanie z plastyką obrzędową

  Zapoznanie z plastyką obrzędową