Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja / Klasa 4 sportowa

Klasa 4 sportowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uczniem klasy czwartej sportowej o profilu piłki sitkowej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie może być uczeń, który ukończył 3 klasę szkoły podstawowej oraz:

  • posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim;
  • posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej;
  • uzyska pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

 

Kandydaci przyjmowani są na wniosek rodziców.

Wymagane dokumenty można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły (sekretariat czynny codziennie w godzinach 7:00 -15:00).

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 18 maja do 26 maja 2017.

Rekrutacji będzie prowadzona zgodnie z ogólnymi zasadami rekrutacji uczniów do oddziałów sportowych w mieście Jaworzno w roku szkolnym 2017/2018.

Termin prób sprawności fizycznej: Szkoła Podstawowa nr 16 w Jaworznie 29 maja 2017 godzina 16.00.

 

Zasady przeprowadzenia testu sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy 4 sportowej:

Test sprawności fizycznej składa się z trzech etapów:

  • Skok w dal z miejsca obunóż. Kontakt lub przekroczenie lini z której należy oddać skok, są równoznacze z uznaniem skoku jako nieważny. Długość skoku mierzona jest od linii (belki) do miejsca najbliższego kontaktu kandydata z podłożem. Kandydat wykonuje trzy próby, z czego zapisywana jest najlepsza.
  • Bieg wahadłowy 10x5 m. Dystans oznaczony jest za pomocą dwóch równoległych linii, które kandydat musi przekroczyć obunóż przy każdym nawrocie. Próbę wykonuje się tylko raz.
  • Rzut piłeczką palantową. Kandydat wykonuje rzut jednorącz dowolnym sposobem. Kontakt lub przekroczenie lini kończącej rozbieżnie, są równoznacze z uznaniem rzutu jako nieważny. Kandydat wykonuje trzy próby, z czego zapisywana jest najlepsza.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek 
Zgoda rodziców
Oświadczenie o wielodzietności
Opis prób sprawnościowych
Ogólne zasady rekrutacji uczniów do oddziałów sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego w mieście Jaworzno w roku szkolnym 2017/2018