Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja / Klasy pierwsze

Klasy pierwsze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
  1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i
   • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej albo
   • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
 2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły na podstawie zgłoszenia, a dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do szkoły na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Harmonogram rekrutacji określa zarządzenie Prezydent Miasta Jaworzna z dnia 23 marca 2017

Kryteria rekrutacji określa Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28.02.2017

 

 

Rodzicu sprawdź, czy Twoje dziecko mieszka w obwodzie naszej szkoły.

W celu zapisania dziecka do Szkoły zapraszamy rodziców wraz z dokumentem tożsamości do sekretariatu Szkoły (sekretariat czynny codziennie w godzinach 7:00 -15:00) – dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie.

 

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie - uczeń zamieszkały w obwodzie szkoły

Wniosek - uczeń zamieszkały poza obwodem szkoły

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do SP16

Oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych kandydata w pobliżu szkoły

Oświadczenie o długości drogi kandydata do szkoły

Oświadczenie o posiadaniu nieruchomości w obwodzie szkoły