Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie

Procedury

Statut Szkoły (zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania - WSO)

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

Procedury bezpieczeństwa

Postępowanie nauczycieli w cyberprzemocy

 

  1. Zwolnienie ucznia z lekcji na prośbę rodzica
  2. Potwierdzenie odbioru dziecka w związku z dolegliwością
  3. Pozwolenie wychowawcy klasy na posiadanie telefonu komórkowego przez ucznia na terenie szkoły
  4. Postępowanie w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego
  5. Zwalnianie ucznia z zajęć wychowania fizycznego