Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie

Karta rowerowa

Procedura uzyskania karty rowerowej w naszej szkole

 

Testy przygotowujące uczniów do egzaminu teoretycznego na kartę rowerową:

Test 1 - Ruch pieszych

Test 2 - Pierwsza pomoc

Test 3 - Obowiązkowe wyposażenie roweru

Test 4 - Znaki drogowe

Test 5 - Manewry na drodze

Test 6 - Kolejność przejazdu przez skrzyżowanie

 

Ćwiczenia utrwalające:

Znaki drogowe:

 

Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania karty rowerowej

Umiejętności ucznia:

Wiadomości ucznia: