Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie

Akty prawne

Prawo wewnątrzszkolne

Statut Szkoły z 30.11.2017 r., ostatnia aktualizacja 31.08.2020 r. (zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania - WSO)

Program wychowawczo-profilaktyczny

Ceremoniał Szkoły - 2007r.

 

Procedury

Kontrola realizacji obowiązku szkolnego

Postępowanie w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego

Zwalnianie ucznia z lekcji na prośbę rodziców

Zwalnianie ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Przeniesienie ucznia do innej klasy na prośbę rodzica

Pisanie opinii o uczniu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na prośbę rodzica