Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie

Kalendarz roku szkolnego

Rok szkolny 2019/2020

 

2 września 2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23-31 grudnia 2019

Zimowa przerwa świąteczna

13-26 stycznia 2020

Ferie zimowe

9-14 kwietnia 2020

Wiosenna przerwa świąteczna

21-23 kwietnia 2020

Egzamin ósmolasisty

prop. 21-23 kwietnia 2020
         12 czerwca 2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
(ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z RP, RR i SU)

26 czerwca 2020

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27 czerwca - 31 sierpnia 2020

Ferie letnie