Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie

Informacje dla rodziców uczniów klas 3

Podczas przygotowania do bilansu ucznia klasy 3 realizowane są testy do wykrywania zaburzeń:

Planowany czas przygotowania do badania bilansowego ucznia klasy 3, to styczeń.

Uczeń po badaniu przesiewowym otrzyma kartę bilansową, wypełnioną przez wychowawcę i pielęgniarkę. Rodzic, bądź opiekun prawny, wypełnia cz. 1 karty bilansowej i udaje się z dzieckiem do lekarza w przychodni, do którego dziecko jest zapisane (lekarz wypełnia pkt 4).

Po bilansie, proszę o zwrot karty do wychowawcy lub pielęgniarki szkolnej w terminie 30 dni od dnia wydania karty bilansowej dziecku. W przypadku ustalenia późniejszego terminu, proszę o informację do pielęgniarki szkolnej lub wychowawcy.

Proszę o terminowe wykonanie badań bilansowych.