Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie

Cztery pory roku w ortografii

Termin projektu: od 15 września 2017 r. do 15 czerwca 2018 r.

Organizatorzy projektu: Agata Biedroń, Iwona Kalinkiewicz, Grażyna Sionkowska

Uczestnicy projektu: uczniowie klas 4

Cel projektu: rozbudzenie zainteresowania ortografią i rozwinięcie zdolności uczniów w tym zakresie.

Cele ogólne:

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 

Sposób realizacji

Metody: W pracy z uczniami stosowane będą metody aktywizujące zajęcia ortograficzne zajęcia czytelnicze

Efekty pracy np. kąciki orograficzne, ortogramy,  zaprezentowane będą w Dniu Projektu.

 

Treści ogólne realizowane  podczas realizowania projektu:

 1. Nie taki słownik straszny ...- zapoznanie z zawartością słownika ortograficznego.
 2. Nauka i ćwiczenie zasad pisowni wyrazów z "ó" wymiennym i niewymiennym.
 3. Nauka i ćwiczenia zasad pisowni wyrazów z "u" .
 4. Pisownia i ćwiczenie wyrazów z "h". i "ch".
 5. Pisownia i ćwiczenie wyrazów z "ż" i "rz".
 6. Pisownia wyrazów wielką literą w nazwach geograficznych, tytułów.

 

Oczekiwane efekty

W wyniku realizacji projektu  oczekujemy  następujących efektów:

Uczeń:

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Cztery pory roku w ortografii

  Cztery pory roku w ortografii

 • Powiększ zdjęcie Cztery pory roku w ortografii

  Cztery pory roku w ortografii

 • Powiększ zdjęcie Cztery pory roku w ortografii

  Cztery pory roku w ortografii

 • Powiększ zdjęcie Cztery pory roku w ortografii

  Cztery pory roku w ortografii

 • Powiększ zdjęcie Cztery pory roku w ortografii

  Cztery pory roku w ortografii

 • Powiększ zdjęcie Cztery pory roku w ortografii

  Cztery pory roku w ortografii

 • Powiększ zdjęcie Cztery pory roku w ortografii

  Cztery pory roku w ortografii

 • Powiększ zdjęcie Cztery pory roku w ortografii

  Cztery pory roku w ortografii

 • Powiększ zdjęcie Cztery pory roku w ortografii

  Cztery pory roku w ortografii

 • Powiększ zdjęcie Cztery pory roku w ortografii

  Cztery pory roku w ortografii

 • Powiększ zdjęcie Cztery pory roku w ortografii

  Cztery pory roku w ortografii