Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie

Klasa 4 sportowa

List do rodziców

Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie tworzenia i organizacji oddziałów sportowych w Gminie Miasta Jaworzna

 

Materiał filmowy z rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020
"W SP 16 nabór do klas sportowych dla siatkarzy" - artykuł na jaw.pl

 

 Plakat - nabór do klasy sportowej

Kliknij, aby powiększyć

 

Uczniem klasy czwartej sportowej o profilu piłki sitkowej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie może być uczeń, który ukończył 3 klasę szkoły podstawowej oraz:

 

Kandydaci przyjmowani są na wniosek rodziców.

Wymagane dokumenty można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły (sekretariat czynny codziennie w godzinach 7:00 -16:00).

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 16.03.2020 do 24.03.2020.

Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadami rekrutacji uczniów do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie.

Termin prób sprawności fizycznej: Szkoła Podstawowa nr 16 w Jaworznie, termin 24.03.2020 o godzinie 15.30.

 

Zasady przeprowadzenia testu sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy 4 sportowej:

Test sprawności fizycznej składa się z trzech etapów:

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek 
Zgoda rodziców
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Opis prób sprawnościowych