Wojewódzki Konkurs "Edukacja regionalna w szkole"

16 czerwca 2010r. w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych odbyły się bezpośrednie potyczki finałowe przedszkoli i szkół w ramach Wojewódzkiego Konkursu – Edukacja regionalna w szkole „Proszę Was, pozostańcie wierni swojemu dziedzictwu …” – Jan Paweł II. Był to trzeci etap konkursu zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty   i Wychowania w Katowicach, który przeprowadzono w następujących kategoriach wiekowych: przedszkola i klasy I – III szkół podstawowych, klasy IV – VI szkół podstawowych i gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.
W I etapie należało szczegółowo opisać, jakie działania popularyzujące dziedzictwo kulturowe szkoła podejmuje, II etap polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej szkoły, przedstawieniu ludowej przyśpiewki i udziale w sprawdzianie wiedzy o regionie.    
 Finał w Łaziskach był zakończeniem wieloetapowych zmagań, w których wzięło udział 91 przedszkoli i szkół województwa śląskiego – m.in. pięć rejonowych komisji w analizowało i oceniało prezentację multimedialną dokumentującą podejmowane działania w zakresie edukacji regionalnej. Każda komisja wyłoniła do etapu rejonowego po dwie szkoły w każdej kategorii wiekowej. Zespoły z tych placówek stanęły do bezpośredniej rywalizacji, w czasie której uczniowie zaprezentowali dziedzictwo kulturowe swojej Małej Ojczyzny, wykazali się wiedzą o regionie oraz znajomością obyczajów.

Zadania, jakie pięcioosobowe grupy musiały zaprezentować przed jury i publicznością, były dostosowane do wieku uczestników. Dzieci w pięknych strojach regionalnych, śpiewały piosenki, opowiadały gwarą o swoich miejscowościach, prezentowały lokalne obrzędy i legendy. Zmaganiom dzieci i młodzieży na scenie MDK w Łaziskach przyglądali się m.in. Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk i Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber.

W tych trudnych i długotrwałych zmaganiach nasz szkolny Zespół Folklorystyczny LAJKONIK, zajął wysokie IV miejsce w regionie.

SP nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie, ul. 3 Maja 18, 43-600 Jaworzno
administratorzy: Damian Adamek, Rafał Soból
By: Fresh Joomla templates