2018/2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 czerwca 2019

Realizacja innowacji odbywała się raz w tygodniu w ramach zajęć koła dla zespołu folklorystycznego "Lajkonik". Materiał realizowany był jako cykl zajęć prowadzonych systematycznie. Podczas zajęć wykorzystywano takie metody i techniki jak: uczenie się przez działanie, zabawy twórcze, praca z mapą, pogadanki, praca ze źródłem pisanym.

W trakcie zajęć uczniowie poznali układy taneczne i rytmiczne tańców regionalnych i narodowych, piosenki, pieśni ludowe i patriotyczne. Poznali ich pochodzenie i uczyli się figur tanecznych. W trakcie zajęć tanecznych realizowano ćwiczenia w zakresie ruchu, orientacji w przestrzeni oraz ćwiczenia wyrabiające poczucie rytmu i akcentu w muzyce. Uczniowie doskonalili kroki krakowiaka, poloneza i polki.

Uczniowie uczyli się grać na instrumentach perkusyjnych, flecie, dzwonkach chromatycznych, bum-bum-rurkach. Celem nauki było nie tylko nabycie umiejętności gry na instrumentach, ale przede wszystkim uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki, wyzwolenie inwencji twórczej i czerpanie radości z osiągniętego celu. Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej, przygotowuje do życia w społeczeństwie, wpływa na kształtowanie więzi z krajem. Wartości, które czcili nasi dziadowie, za które oddawali życie nasi ojcowie powinny być przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Wszyscy członkowie zespołu aktywnie uczestniczyli w uroczystej akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości – dostojnie i godnie wykonali polski taniec narodowy "Polonez", wspólne ze społecznością szkloną odśpiewali "Mazurka Dąbrowskiego" na płycie boiska szkolnego.

"Śladami pracy górnika" - taki temat nosiły zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, gdzie przemierzając korytarze kopalni uczniowie dowiedzieli się o trudach górniczego fachu. Uczniowie poznali dawne narzędzia i urządzenia, które służyły do urobku węgla. Zajęciom towarzyszyło spotkanie z górnikiem.

Uczniowie zostali również zapoznani z ludową sztuką teatralną poprzez poznanie tradycji rodzinnych związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W ramach tej tematyki przeprowadzono zajęcia rękodzieła ludowego. Uczniowie wykonali ozdoby świąteczne z bibuły. Wystąpili również w szkolnym koncercie Kolęd i Pastorałek, wykonali kolędę "Lulajże Jezuniu" na fletach, dzwonkach chromatycznych, dzwonkach i bum-bum-rurkach. Zaprezentowali się podczas popołudniowego Koncertu Świąteczno-Noworocznego wykonując kilka pięknych pastorałek z akompaniamentem fletów, dzwonków chromatycznych i innych instrumentów perkusyjnych dla społeczności uczniowskiej, nauczycieli, rodziców, dziadków i zaproszonych gości.

Uczniowie uczestniczyli w wyjeździe do skansenu w Wygiełzowie, gdzie brali udział w warsztatach wielkanocnych, wykonując starym obyczajem palmy i pisanki. Zwiedzali również skansen, poznając historię parku etnograficznego. W grudniu zorganizowano wycieczkę do Kopalni Soli w Bochni, połączoną ze spotkaniem z Mikołajem i teatrem profilaktycznym na temat przyjaźni. Ponadto uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z autorką książek dla dzieci Anną Gibasiewicz - "Baśń o perle" w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Z wielkim zaangażowaniem uczniowie uczestniczyli w lekcji muzyki " Instrumenty dęte - klarnet, saksofony - EWI.

Członkowie zespołu i ich rodzice wzięli udział w Koncercie Świątecznym z okazji Jubileuszu 20-lecia Regionalnego Zespołu "Laryszoki" w Mysłowicach. Występ naszego zespołu i wręczone upominki były prezentem dla uczczenia jubileuszu zespołu Laryszoki i zacieśniły naszą przyjaźń.

Z wielkim zaangażowaniem zrealizowaliśmy projekt edukacyjny "Kocham moje miasto Jaworzno". Głównym celem projektu było umożliwienie najmłodszym mieszkańcom Jaworzna poznanie najważniejszych informacji o swoim mieście. Wykorzystując możliwości otrzymanego zestawu materiałów w formie warsztatów, krok po kroku przekazano dzieciom sporo istotnych informacji. Efektem licznych działań udało się wygrać konkurs plastyczny, w którym dzieci mogły dowolną techniką stworzyć pocztówkę z pozdrowieniami z Jaworzna oraz utrwalić wiedzę i wygrać miejski konkurs "Symbole Jaworzna". Uczniowie bardzo chętnie wzięli również udział w warsztatach "Jaworzno - ekologiczne miasto" zorganizowanych przez MZNK. W ramach zajęć rękodzieła ludowego uczniowie wykonywali wiele różnorodnych prac plastycznych, doskonaląc m.in. umiejętność malowania na szkle i na drewnie.

 

Aktywność zespołu w roku szkolnym 2018/2019

 

 • 2018-11-09 - Aktywny udział w uroczystej akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości - wykonanie polskiego tańca narodowego "Poloneza", wspólne odśpiewanie Hymnu Polski na płycie boiska szkolnego.
 • 2019-01-11 - Przygotowanie programu artystycznego i występ uczniów w Koncercie Świąteczno - Noworocznym dla społeczności szkolnej i lokalnej. Uczniowie zaśpiewali, zagrali na fletach i dzwonkach chromatycznych kolędy i pastorałki.
 • 2019-01-23- Występ Zespołu "Lajkonik" podczas Koncertu Kolędowego z okazji Jubileuszu 20-lecia Regionalnego Zespołu "Laryszoki"
 • 2019-01-11- Wyjście do Multikina w Jaworznie. Lekcja w kinie i seans filmowy. Temat: Skąd są dźwięki tej piosenki. Film "Balerina"- Uroczy i zabawni bohaterowie skuteczne zarażają swoimi pasjami i uczą mądrych rzeczy na temat przyjaźni.
 • 2018-12-03- Wycieczka do Fabryki Bombek w Miechowie- Zwiedzanie fabryki, udział w warsztatach plastycznych "Ozdabianie bombki choinkowej".
 • 2018-11-28- Wyjazd do teatru MDK w Jaworznie na przedstawienie Teatru Wrocławskiego "Baśnie polskie".
 • 2018-10-10 - Wyjazd do Radzionkowa. Zwiedzanie Muzeum Chleba. Poznanie: historii chleba "Od ziarenka do bochenka". Projekcja filmu "Chleb". Samodzielne warsztaty z ciastem- formowanie plecionki. Prelekcja o szacunku do chleba. Lekcja w dawnej klasie szkolnej: historia nauczania, nauka pisania rysikiem.
 • 2019-05-14 Wyjście do Muzeum Miasta Jaworzna - warsztaty historyczne.
 • 2019-05-21 Uczestnictwo w projekcie "Bibliobook na cztery pory roku" organizowanym przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie – efektem warsztatów jest nagrane z udziałem ośmiu uczniów klasy 3a słuchowisko pt. "Bibliobook na 4 pory roku" Maria Konopnicka - Bajkowa Zatoka
 • 2018-09-21- MDK Jaworzno Udział w przedstawieniu teatru muzycznego "Duch skrzyni- różnorodność kultur Europy"
 • 2018-11-28 Wyjazd uczniów do teatru MDK w Jaworznie na przedstawienie Teatru Wrocławskiego "Baśnie polskie"
 • 2019-05-14 Wyjście do Muzeum Miasta Jaworzna na warsztaty historyczne na temat rycerstwa średniowiecznego oraz zamków polskich.
 • 2019-05-28 Wyjście do MBP w Jaworznie- udział w projekcie edukacyjnym Performatywna książka. Performatywna Biblioteka Temat: Wycinanki - tworzenie ilustracji do jednej z baśni Andersena, zabawa różnymi fakturami i wzorami.
 • Przygotowanie do Miejskiego Konkursu Plastycznego – "EKO-kalendarz” – wykonanie kalendarzy
 • 2019-06-04 Wyjście do MBP w Jaworznie- udział w podsumowaniu projektu edukacyjnego Performatywna książka. Performatywna Biblioteka- efektem warsztatów jest performatywna książka z ilustracjami uczniów klasy 3a do baśni H.Ch. Andersena "Ślimak i róża"- w projekcie wzięli udział wszyscy uczniowie.
 • 2019-03-14 Wyjazd uczniów do MDK Osiedle Stałe. Spektakl teatralny przygotowany przez Teatr Wrocławski "Przygody kota - mądrość pokoleń"

 

Sukcesy w roku szkolnym 2018/2019

 

 • II miejsce w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Polsce – Ewa Partyka, Maciej Duda
 • I miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym Symbole Jaworzna - dla Zespołu Folklorystycznego Lajkonik
 • Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym w kategorii klas I- III Górnik, energetyk - oczami dziecka
 • I miejsce w VIII Miejskim Konkursie Piosenki Dziecięcej Jaworek 2019 WYRAZ ARTYSTYCZNY – Paweł Matuszyk
 • III miejsce w VIII Miejskim Konkursie Piosenki Dziecięcej Jaworek 2019 KATEGORIA WOKALNA - Paweł Matuszyk
 • Nagroda specjalna OSOBOWOŚĆ JAWORKOWA VII Miejski Konkurs Piosenki Dziecięcej Jaworek 2019 - Paweł Matuszyk Nagroda specjalna ufundowana przez Pierwszą Damę Polski Agatę Kornhauser - Dudę
 • I miejsce w Miejskim Konkursie Jaworzno Moje Miasto – Mikołaj Przywała
 • Nagrane słuchowiska pt. "Bibliobook na 4 pory roku" Maria Konopnicka - Bajkowa Zatoka- Paweł Matuszyk, Paulina Koziarz, Julia Rzepniewska, Maciej Duda, Natalia Koziarz, Ewa Partyka, Oliwier Markiewicz, Mikołaj Przywała. "Bibliobook" jest dostępny w MBP Jaworzno i na Bajkowej Zatoce w Internecie.
 • Wykonanie książki z ilustracjami do baśni H.Ch. Andersena "Ślimak i róża"- jako efekt projektu edukacyjnego Performatywna książka. Performatywna Biblioteka Temat: Wycinanki - tworzenie ilustracji do jednej z baśni Andersena, zabawa różnymi fakturami i wzorami- wszyscy uczniowie. Książkę można oglądać w MBP Jaworzno.
 • Wyróżnienie w Miejskim Konkursie Plastycznym - "EKO-kalendarz" – uroczyste spotkanie i wręczenie nagród odbyło się z rodzicami w redakcji gazety  "Co Tydzień"

 

Frekwencja na zajęciach 98%. Uczniowie systematycznie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach dodatkowych, konkursach i warsztatach.

Innowacja pedagogiczna dla zespołu "Lajkonik" rozbudziła zainteresowanie uczniów muzyką ludową, tańcem i słowem oraz rozpowszechniła dorobek kulturalny naszego regionu, rozwinęła ich wrażliwość na kulturę ludową, a tym samym miała pozytywny wpływ na ogólne wychowanie przyszłego pokolenia. Projekt zakładał systematyczny kontakt uczniów z ludową twórczością słowną, muzyczną i ruchową. Zajęcia uzupełniły i uatrakcyjniły ofertę edukacyjną szkoły oraz sprawiły, że stała się ona bardziej przyjazna dla ucznia.

Beata Kuśnierczyk-Łaźnia
Monika Goławska