Regulamin korzystania z darmowych podręczników

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lutego 2017
 1. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne.
 2. Podręczniki wypożyczane są uczniom na okres ich wykorzystania tj. ok.3 m-cy uczniom klas I-III, a pozostałym na okres roku szkolnego. Termin całkowitego zwrotu podręczników mija w czerwcu.
 3. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po podpisaniu stosownego dokumentu przez rodzica, potwierdzającego użyczenie podręcznika.
 4. Po okresie wykorzystania podręcznika uczeń zobowiązany jest do jego zwrotu do biblioteki szkolnej, co jest jednocześnie warunkiem otrzymania kolejnej części podręcznika.
 5. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku pisać, zaznaczać, podkreślać, itp.
 6. Szkoła Podstawowa przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 7. Wypożyczone podręczniki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczania zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy i bibliotekarzowi.
 8. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się na konto MEN - klasy I, II, III. Klasy IV-VIII - rodzice uczniów klas zobowiązani są do odkupienia nowego podręcznika i zwrotu do biblioteki szkolnej w uzgodnionym terminie.
 9. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki wszystkich wypożyczonych podręczników.

 

Podstawa Prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.