Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Zapraszamy do nas

 

Bezpiecznych wakacji!

Przypominamy Wam kilka prostych zasad, które sprzyjają bezpieczeństwu:

 • bądźcie widoczni na drodze i w jej pobliżu - noście drobne elementy odblaskowe na Waszej odzieży i plecakach,
 • pamiętajcie o telefonach alarmowych - numer alarmowy: 112,
 • myślcie i przewidujcie konsekwencje swoich zachowań w miejscach zabaw i odpoczynku,
 • przestrzegajcie poleceń osób obsługujących obiekty sportowe i zwracajcie uwagę na znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem,
 • używajcie kasków chroniących głowę - na rowerze, rolkach itp.

 

Podziękowania 

 

TESTY SPRAWNOŚCI DLA UCZNIÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJECIE DO KLASY SPORTOWEJ

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza kandydatów do klasy sportowej na testy sprawnościowe, które odbędą się w dniach 16.06.2020 - 18.06.2020.

Uprzejmie proszę rodziców kandydatów do klasy sportowej o zapoznanie się z nowymi terminami w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wewnątrzszkolną procedurą organizacji testów związaną z zapewnieniem zasad higieny. Członkowie komisji rekrutacyjnej poinformują o dokładnym termin przeprowadzenia prób dla poszczególnych kandydatów. Ze względów bezpieczeństwa uprzejmie proszę o dostosowanie się do zaproponowanych terminów. Życzę powodzenia.

Dyrektor Szkoły

Zasady rekrutacji do klasy sportowej i nowy harmonogram rekrutacji

Procedura testów sprawności

Oświadczenie (załącznik 1)

 

 

KONSULTACJE DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW OD 1 CZERWCA

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie oraz Uczniowie Naszej szkoły
Dyrektor szkoły informuje, że od 1.06.2020 zgodnie z decyzją MEN na terenie naszej szkoły zostaną zorganizowane konsultacje dla wszystkich uczniów klas.

W związku z tym uprzejmie proszę wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z oferowanych przez szkołę konsultacji o zapoznanie się procedurami bezpieczeństwa.
Zarówno procedury, harmonogram konsultacji jak i niezbędne dokumenty są dostępne w plikach szkoły, sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z obowiązującym kalendarzem szkolnym do 4.06.2020 zostaną wystawione przez nauczycieli przewidywane oceny roczne.
Proszę wszystkich uczniów i rodziców o zapoznanie się z ocenami i w przypadku wątpliwości o kontakt z nauczycielem uczącym, wychowawcą lub dyrektorem szkoły zgodnie z procedurami zawartymi w statucie.

Procedura konsultacji

Zgoda na udział w konsultacjach (załącznik 1)

Harmonogram konsultacji

 

 

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY OD 25.05.2020 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie oraz Uczniowie Naszej szkoły

Dyrektor szkoły informuje, że od 25.05.2020 zgodnie z decyzją MEN na terenie naszej szkoły zostaną zorganizowane zajęcia dla uczniów kl. 1-3, których rodzice wyrazili taką wolę, zajęcia rewalidacyjne oraz konsultacje dla uczniów klas 8.

Udział ucznia w każdych z wymienionych zajęć jest możliwy po dopełnieniu wszelkich formalności i na zasadach określonych w wewnątrzszkolnych procedurach.
W związku z tym uprzejmie proszę wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z oferowanych przez szkołę zajęć i konsultacji o zapoznanie się z procedurami oraz dopełnienie obowiązków związanych z zakwalifikowaniem ucznia na zajęcia.

Zarówno procedury, harmonogram konsultacji jak i niezbędne dokumenty są dostępne w plikach szkoły, w sekretariacie i na stronie szkoły ponizej.

Dyrektor szkoły

Zajęcia dla uczniów klas 1-3

Procedura organizacji zajęć

Ankieta wstepnej kwalifikacji (załącznik 1)

Oświadczenie rodzica (załącznik 2)

Oświadczenie aktualizacyjne (załącznik 3)

 

Konsultacje dla uczniów klas 8

Procedura konsultacji

Zgoda na udział w konsultacjach (załącznik 1)

Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy 8a

Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy 8b

 

 

ZWROT KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI

Serdecznie proszę wszystkich uczniów o rozliczenie się z biblioteką szkolną począwszy od dnia 25 maja 2020 roku od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00. Termin ten dotyczy zwrotu wszystkich wypożyczonych książek.

Podręczniki wypożyczone przez ucznia na czas trwania nauki należy zwracać do biblioteki począwszy od dnia 15 czerwca 2020 roku od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

Z uwagi na zaistniałą sytuację zwrot materiałów bibliotecznych będzie odbywał się od strony wyjścia ewakuacyjnego przy bibliotece. Miejsce odbioru będzie oznakowane. Proszę przychodzić do biblioteki pojedynczo z zachowaniem środków bezpieczeństwa obowiązujących w okresie pandemii koronawirusa.

 

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

 

Szanowni Państwo, Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie,


W ciągu tego tygodnia wspólnie utworzyliśmy wirtualną szkołę, w której wszyscy będziemy pracować i pomagać sobie nawzajem w tych wyjątkowych dla nas okolicznościach.

Na wstępie chciałam serdecznie podziękować wszystkim za pełne zaangażowanie w to niezwykłe przedsięwzięcie, w którym każdy z nas miał w nim swój udział.

Każdy przedmiot w naszej wirtualnej szkole ma swoje miejsce, które będzie miejscem pracy i komunikacji nauczyciela i uczniów.

Proszę jednak nie zapominać, że nadal jesteśmy w szkole i musimy przestrzegać ustalonych zasad, które uległy zmianie w związku ze zmianą okoliczności, w których pracujemy.

Platforma edukacyjna Classrooom jest miejscem naszej nauki, ale dziennik elektroniczny LIBRUS to nadal oficjalny sposób komunikacji w zakresie przekazu ważnych informacji i ocen.

Jest to niezwykle ważne, aby codziennie sprawdzać pojawiające się również w nim informacje zamieszczane przez nauczycieli i dyrektora oraz swoje oceny i frekwencje.

Zbliża się bowiem czas klasyfikacji i wystawianie ocen na świadectwo, może warto jeszcze się postarać, aby było ono jak najlepsze, tym bardziej, że wiem, że zwłaszcza w ostatnim czasie bardzo dużo energii i zaangażowania w zdalną edukację wkładają zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice, którym bardzo dziękuję.

Poprzez wiadomości wysyłam do wszystkich zmienione zasady organizacji w związku z uruchomieniem platformy edukacyjnej Classroom, bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i stosowanie przyjętych w nich ustaleń, aby nasza wspólna praca, podobnie jak dotychczas przebiegała sprawnie. Proszę zwłaszcza zwrócić uwagę na zmianę zasad w zakresie publikowania materiałów i potwierdzania obecności na zajęciach.

Dziękuję za dotychczasową współpracę.

Dyrektor Szkoły

 

Szczegółowe zasady dotyczące zdalnego nauczania od dnia 11.05.2020

 

 

Szanowni Państwo, Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele i Uczniowie,

W związku z rozpoczęciem pracy na platformie Classroom i możliwości korzystania z wideo rozmowy poprzez aplikację Meet, dyrektor Szkoły informuje, że wszyscy użytkownicy, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mają zablokowaną przez administratora platformy edukacyjnej funkcję wykonywania połączeń telefonicznych.

O rozpoczęciu lekcji w aplikacji Meet decyduje nauczyciel, który rozpoczyna wideo rozmowę i tylko wtedy uczeń może do niej dołączyć.
Po zakończeniu spotkania przez nauczyciela uczniowie nie mają możliwości samodzielnego nawiązania połączeń w oparciu o aplikację Meet.

Korzystanie z Classroom nie wymaga od użytkowników instalowania dodatkowych aplikacji, w związku z tym informujemy, że szkoła nie ponosi odpowiedzialności za instalowanie i korzystanie przez uczniów i nauczycieli z jakichkolwiek dodatkowych aplikacji na telefon, smartfon, itp., które mogą się wiązać z dodatkowymi kosztami.

Dlatego bardzo Państwa proszę o rozwagę w tej sprawie, Uczniów o ostrożność a Rodziców i Opiekunów o nadzór nad działaniami swoich dzieci.

Dyrektor szkoły

 

 

 

 NA CZAS KWARANTANNY

Porady dla rodziców

Porady dla uczniów

W razie potrzeby zapraszamy uczniów i rodziców do kontaktu z nami poprzez dziennik
elektroniczny Librus. Konsultacje pedagogiczne w dni nauki szkolnej w godzinach:
mgr Marta Jelonek – 10:00 – 12:00
mgr Grażyna Ślusarczyk – 14:00 – 16:00

Konsultacje szkolnego doradcy zawodowego
mgr Anna Przywała - w każdą środę 12:30 - 13:30 

 

Wsparcie psychologiczne OIK i PPP w Jaworznie

 

Rodzinne gry i zabawy

Lektury szkolne

Prace wytwórcze

 

 

 

KULTURALNE I BEZPIECZNE ZACHOWANIE W INTERNECIE

Drodzy Uczniowie

Obecna sytuacja powoduje, że częściej przebywamy w internecie, komunikujemy się zdalnie z innymi ludźmi, wykorzystując różne narzędzia komunikacyjne: czaty, fora, komunikatory, itp.
Przypominamy Wam o przestrzeganiu zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania w internecie.
W czasie rozmów nie używajcie niewłaściwych słów, nie obrażajcie się nawzajem i nie obrażajcie innych.
Cyberprzemoc jest czynem karalnym.

Jeśli jesteście świadkami cyberprzemocy lub uczestniczycie w takiej rozmowie i nie zareagujecie, również poniesiecie konsekwencje. Zatem, jeśli jesteście świadkami cyberprzemocy, to:

- spróbujcie przekonać sprawcę do zaprzestania krzywdzących, przemocowych działań,
- zwróćcie się o pomoc do rodziców, wychowawców, nauczycieli.

Pamiętajcie, że w sieci nie jesteście anonimowi i łatwo można zidentyfikować każdego użytkownika.

Dyrektor szkoły

 

 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele i Uczniowie Szkoły


Dyrektor Szkoły informuje, że w plikach szkoły i na stronie internetowej szkoły znajdziecie Państwo informację o zasadach zdalnego nauczania. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nimi.

Jest to dla nas wszystkich zupełnie nowe doświadczenie i duże wyzwanie, które podejmujemy w odpowiedzi na zaistniałą sytuację, przepełnieni troską o zdrowie i  zachowanie ciągłości edukacji naszych uczniów a Państwa dzieci.

Niewątpliwie ten rodzaj kształcenia będzie od wszystkich wymagał dużego zaangażowania i współpracy. W okresie zdalnej edukacji wszyscy jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Bardzo ważne będzie utrzymywanie bieżącego kontaktu z wychowawcą i sygnalizowanie mu wszelkich dostrzeżonych przez Państwa problemów.

Dziękuję za współpracę.

Dyrektor Szkoły

Organizacja zdalnego nauczania w naszej szkole

Szczegółowe zasady dotyczące zdalnego nauczania

Terminy konsultacji nauczycieli w okresie zawieszenia zajęć

 

 

Szanowni Państwo Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele oraz Uczniowie naszej szkoły

Dyrektor Szkoły informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej kształcenie w szkole odbywać się będzie na odległość do 10 kwietnia 2020 r.

Bliższe informacje na stornie Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

O ustalonych zasadach obowiązujących w naszej szkole będę Uczniów i Państwa informowała na bieżąco. Liczę na współpracę i wzajemną pomoc w realizacji tego nowego sposobu kształcenia. W imieniu własnym i wychowawców klas dziękuję za dotychczasową współpracę.

Beata Wiktor

 

Strażnicy Miejscy będą kontrolować młodzież w miejscach publicznych

 

APEL DO RODZICÓW I UCZNIÓW

Apelu do rodziców i uczniów o bezwzględne przestrzeganie obowiązku pozostawania przez dzieci i uczniów w domu na czas zawieszenia funkcjonowania jednostek oświatowych.

"Czas ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych nie jest okresem ferii szkolnych i nie oznacza zwolnienia z czasu nauki. Uczniowie w dniach tygodnia, w których dotychczas realizowali kształcenie w szkole realizują to kształcenie w domu w formie samokształcenia i z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez poszczególnych nauczycieli".

Proszę również o zapoznanie się z organizacją pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie na stronie um.jaworzno.pl

Dyrektor szkoły

 

 

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie uczniów naszej szkoły,

 1. Zgodnie z decyzją rządu o zamknięciu od poniedziałku 16.03.2020 wszystkich szkół, informuję Państwa, że również w naszej szkole zajęcia zostaną zawieszone tj. uczniowie nie przychodzą do szkoły.
 2. Jednocześnie pragnę poinformować, że w dniach 12 i 13.03.2020 nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne tylko zajęcia opiekuńcze w przypadku gdy Państwo nie jesteście w stanie zapewnić samodzielnie dziecku opieki. W przeciwnym wypadku w trosce o jego bezpieczeństwo rekomendowane jest nieposyłanie dziecka do szkoły oraz zadbanie aby w tym czasie bezpiecznie spędzało czas.
 3. W dniu 12.03.2020 uczniowie kl. I-III będą mieli zapewnioną opiekę nauczycieli w godzinach zgodnie ze zmianą I zmiana 8.00 - 11.25, II zmiana 11.40- 15.20 , natomiast w 13.03.2020 w godz. 8.00 - 11.25 wszyscy uczniowie.
 4. W dniach 12.03 oraz 13.03.2020 uczniowie klas IV - VIII będą mieli zapewnioną opiekę w godz. 8.00- 11.25.
 5. Dla uczniów, którzy muszą dłużej pozostać w szkole lub przyjść wcześniej godziny pracy świetlicy szkolnej pozostawiono bez zmian.tj. 7.00 - 16.00.
 6. W dniach 12.03 oraz 13.03 posiłki dla uczniów będą przygotowywane, w związku z tym proszę wszystkich Państwa o ewentualne ich odwołanie w przypadku nieposłania dziecka do szkoły, tel. 32 616 37 61.
 7. Wszystkich Państwa proszę o zapoznanie się z pismem Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym zawieszenia zajęć oraz przestrzeganie zawartych tam wskazówek. Proszę również o bieżące monitorowanie sytuacji i zaglądanie na Librus lub stronę internetową szkoły.

Dziękuję za współpracę

Dyrektor szkoły

Pismo Ministra Edukacji Narodowej dotyczace zawieszenia zajęć

Miejskie działania związane z koronawirusem

Apel do studentów, uczniów, rodziców i opiekunów 

 

 

 

AKCJA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Dyrektor szkoły prosi wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi profilaktyki w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem zamieszczonymi na oficjalnej stronie miasta Jaworzna oraz przestrzeganie zawartych tam wskazówek w szczególności dotyczących zasad higieny.

Sposoby ograniczania ryzyka zakażenia koronawirusem
Koronawirus - jak zapobiegać zakażeniu
Jak skutecznie myć ręce

 

 

NABÓR UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ 

Od dnia 2 marca 2020 rozpoczyna się zgłaszanie do klas pierwszych uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu. Nabór, podobnie jak w latach poprzednich, będzie odbywać się w formie elektronicznej.

Bliższe informacje w zakładce Rekrutacja.

 

NABÓR UCZNIÓW DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ

Od dnia 16 marca 2020 rozpoczyna się rekrutacja uczniów do klasy 4 sportowej o profilu piłka siatkowa. Bliższe informacje w zakładce Rekrutacja.

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W JAWORZNIE

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Regulaminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych opublikowane

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 11 marca. Szkoły opublikowały regulaminy rekrutacji. Na stronach jaworznickich placówek oświatowych dostępne są już szczegółowe wymagania co do rekrutacji uczniów na rok szkolny 2020/2021.

Poniżej linki stron jaworznickich szkół ponadpodstawowych, gdzie dostępne są informacje o rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

I Liceum Ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcące

III Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 

 

ZMIANY ZASAD ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY W FORMIE GOTÓWKOWEJ 

 

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej informuje, że od 1.02.2020 r. ulegają zmianie zasady odpłatności za obiady w formie gotówkowej.
W związku z koniecznością ograniczenia obrotu gotówkowego informuję Państwa, że wpłaty za posiłki tzw. jednorazówki, w formie gotówkowej będzie można dokonać tylko w poniedziałki i środy najpóźniej do godz. 9.00 w dniu wydania posiłku z wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca, kiedy wpłaty nie będą przyjmowane. Bardzo proszę o przeanalizowanie jadłospisu i zdecydowanie o ilości zamawianych posiłków dla dziecka i dokonanie stosownej płatności.
Rodziców, którzy chcieliby zapewnić dziecku posiłki w określone dni tygodnia informuję, że jest możliwość zawarcia takiej właśnie umowy, a po jej podpisaniu regulowanie płatności w formie przelewu za deklarowaną ilość dni w miesiącu.
Zapraszam serdecznie zainteresowane osoby do dopełnienia formalności w sekretariacie szkoły. Dziękuję za współpracę.

Dyrektor szkoły

 

 

JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 2

Podstawowe informacje

Opis modułów

Regulamin

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa

 

 

liniadzieciom/pl

całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

Pod bezpłatny numer telefonu może zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach.

Dzięki nowej infolinii będzie można skontaktować się ze specjalistami 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej ze środków z Narodowego Programu Zdrowia.

 

 

 

ZWOLNIENIE UCZNIA Z LEKCJI

Zwolnienie ucznia z lekcji na prośbę rodzica

Potwierdzenie odbioru dziecka w związku z dolegliwością

 

Procedury bezpieczeństwa

 

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Klasy 1-3

Klasy 4-8

 

Informacja dla rodziców o organizacji nauki języka angielskiego w klasach 1-3

 

 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA UCZNIÓW SZKOŁY!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Jaworznie informuje wszystkich rodziców uczniów, że ubezpieczenie Państwa dziecka zawarte na rok szkolny 2018/2019 obowiązuje do 31.08.2019 r.

W związku z pismem MEN w tej sprawie dyrektor szkoły przypomina, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia, a umowa ta może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dlatego w roku szkolnym 2019/2020 każdy rodzic samodzielnie może ubezpieczyć swoje dziecko.

Aby ułatwić Państwu zawarcie takiej umowy, Dyrektor przedstawia na stronie internetowej szkoły oferty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jakie zostały przygotowane dla uczniów naszej szkoły przez różne firmy ubezpieczeniowe. Zachęcam Państwa do zapoznania się z nimi i wyboru odpowiadającego potrzebom Państwa dziecka wariantu ubezpieczenia oraz samodzielnego zawarcia ewentualnej umowy NNW dla swojego dziecka na rok szkolny 2019/2020.

Dyrektor Szkoły

 

 

NOWY ROZKŁAD DZWONKÓW

Od dnia 25 lutego 2019 będzie obowiązywał nowy rozkład dzwonków lekcyjnych.

 

 

 

ŚWIĘTUJEMY RAZEM 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

100 lecie Niepodległej

100 lecie Niepodległej

100 lecie Niepodległej
(klijknij w zdjęcia, aby powiększyć)

Fotogaleria z obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

 

 

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów
o ochronie dzieci przed skutkami chorób zakaźnych

 

 

Rezygnacja z zajęć wychowania do życia w rodzinie

 

Artykuły

Konfiguracja programu ochrony rodzicielskiej

4 kwietnia 2017

27% dzieci w wieku 7–12 lat miało kontakt z niebepiecznymi treściami w Internecie.
Rodzicu, zobacz bezpłatny film instruktażowy i skonfiguruj program kontroli rodzicielskiej na komputerze Twojego dziecka.

Czytaj więcej o: Konfiguracja programu ochrony rodzicielskiej

Niebezpieczne gry komputerowe

27 marca 2017

Poniższy tekst jest fragmentem listu pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej napisanym w związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie.

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania (opracowanie: „Gry w życiu uczniów, Instytut Badań Edukacyjnych”, 2014.), a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo (opracowanie: The report of the APA Task Force on Violent Media, American Psychological Association, 2015).

Czytaj więcej o: Niebezpieczne gry komputerowe

"Wyspy pomocy" w Jaworznie

13 lipca 2012

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o "Wyspach pomocy" opublikowanym na stronie Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Czytaj więcej o: "Wyspy pomocy" w Jaworznie